Profiel

Lots of Flowers 
 

De handelsnaam van de fa. S. & J. van Steekelenburg.
Sinds 1 april 2008 groeien er gerbera’s in de bijna 4 ha kassen in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Van oudsher zijn wij een groentenproductiebedrijf. Daardoor:

kunnen we u een optimaal kwaliteitsproduct leveren, want we zijn gewend secuur te sturen op energie, licht, water en voeding;
zijn we ervaren in het verwerken en leveren van grotere uniforme partijen met volop aandacht voor uw wensen;
is onze bedrijfsvoering doordrongen van het belang van efficiëntie en continuïteit voor u;
zijn we gewend voortdurend en flexibel in te spelen op de nieuwste teelttechnieken en -inzichten om de kwaliteit van onze producten optimaal te houden.
Daarom zult u merken dat wij - met ons gerbera-assortiment van kwaliteitsrassen en duidelijke kleurenkeuze - een aangename en betrouwbare partner zullen zijn.

Lots of Flowers levert aan op veiling Flora Holland onder nummer 5515.

Milieuvriendelijke teelt
De trostomaten die in het verleden bij ons groeiden, werden al milieuvriendelijk en onder keurmerk geteeld. Daarom was de stap niet zo groot om ook de gerbera’s milieuvriendelijk te gaan telen. Zo worden er biologische bestrijders (onder andere sluipwespen en roofmijten) uitgezet tegen schadelijke insecten om het gebruik van chemische middelen zo veel mogelijk te beperken.

Verder neemt Lots of Flowers deel aan het Milieu Project Sierteelt (MPS). MPS-deelnemers streven er naar verstandig om te gaan met het gebruik van middelen, grondstoffen, energie en natuurlijke hulpbronnen.

Lots of Flowers wordt gecontroleerd op onder meer:

Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen;
Waterverbruik (gift, drain, hergebruikt en geloosd water);
Gas- en elektriciteitsverbruik;
De hoeveelheid geproduceerd afval en hoe dit (gescheiden) wordt afgevoerd.